Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: TOXICON (ISSN: 0041-0101)
Współautorzy: Anna Rymuszka
Rok wydania: 2018
Tom: 148
Strony od-do: 7-15
DOI: 10.1016/j.toxicon.2018.04.001Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Anna Sierosławska and Anna Rymuszka",
title = "Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line",
journal = "TOXICON",
year = "2018",
pages = "7-15"
}

Cytowanie w formacie APA:
Sierosławska, A. and Anna Rymuszka(2018). Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line. TOXICON, 7-15.