dr hab. Anna Sierosławska prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.sieroslawska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-3125-7402