2021
2020
2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Usługi eksperckie w kraju2017


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejOdznaczenie krajowe państwowe2016

Członkostwo w komitecie redakcyjnym książki


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2015Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
2014Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
2013


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Udział w festiwalu nauki


Organizacja konkursów i olimpiad


Inne działania w zakresie popularyzacji nauki


2011


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyOrganizacja konkursów i olimpiad