dr Anna Majewska-Wójcik
adiunkt - Katedra Języka Polskiego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.majewska-wojcik_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-0712-3615