2021

Prace licencjackie
  • Językowe wyznaczniki storytellingu we współczesnym polskim rapie na przykładzie tekstów zespołu PRO8L3M
  • Pieśni polskojęzyczne we wsi Murowana Oszmianka i jej okolicach w obwodzie grodzieńskim na Białorusi. Studium lingwistyczne
  • Językowe środki wartościowania w polskich dobranockach
  • Konwencja ortograficzno-graficzna w edycjach wybranych tekstów XX wieku

2019

Prace licencjackie
  • Osobliwości składniowe i graficzno-interpunkcyjne w twórczości Stanisława Czycza
  • Komunikacja między ojcem a przybranym synem - studium językowe

2014

Prace dyplomowe
  • Język polski Aleksandry, dziecka wychowywanego w USA w kontekście dwujęzyczności