Zainteresowania naukowe: glottodydaktyka polonistyczna, kultura języka (poprawność językowa), epistolografia XX wieku w wymiarze językowym (zwłaszcza korespondencja Witkiewiczów)

 

Sekretarz z. 10 RH: Glottodydaktyka (od 2018 r.)

 

Od 1999 roku lektorka języka polskiego jako obcego

 

Autorka licznych konkursowych dyktand i zadań językowych (Dyktando Papieskie - Wola Uhruska, Dyktando Młodych KUL, Konkurs Poprawności Językowej - Krasnystaw)

Ostatnia aktualizacja: 11.12.2020 00:50