Brachygrafia w korespondencji XVI-XIX wieku
[-]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej (do końca XIX wieku)
Miejsce: Kraków