2024

2023
Recenzja w przewodzie doktorskimCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckim


2022


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Stypendium finansowane ze środków projektu UE
2021Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowego2020


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja w przewodzie habilitacyjnym


Opinia w postępowaniu o nadanie tytułu profesoraOdznaczenie krajowe państwowe


2019


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Recenzja książki naukowejKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


2018
Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego


2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


2016


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Recenzja w przewodzie habilitacyjnym


2015

Wspólna realizacja badań naukowych z ośrodkiem krajowym2014


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRecenzja naukowa w czasopiśmie


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowego

2013
Recenzja naukowa w czasopiśmie


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego


Recenzja w przewodzie doktorskim
Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow2012


Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowegoStypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
Członkostwo w zagranicznym zespole eksperckim


2011Redakcja naczelna czasopisma naukowego


Recenzent artykułu dla czasopisma naukowegoRecenzja artykułu naukowego

Stypendium Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego


Stypendium finansowane z innych środków


Udział w zawarciu umowy z zagranicznym ośrodkiem naukowym2010
Recenzja książki naukowejCzłonkostwo w krajowym zespole eksperckimCzłonkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2009Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego
Stypendium w ramach programu Erasmus


2008


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2007Stypendium finansowane z innych środkówCzłonkostwo w zagranicznym zespole eksperckim


2006

Stypendium w ramach programu Erasmus2005Stypendium finansowane z innych środków2004
2003

 • Expletive 'pro'in impersonal passives in Irish, Polish and Old English
  [Pro ekspletywne w nieosobowej stronie biernej w irlandzkim, polskim i staro-angielskim ]

  [w:] Linguistische Berichte
 • Parasitic gaps and ATB in Polish
  [Luki pasożytnicze i ATB w polskim]

  [w:] Journal of Slavic Linguistics
 • 2002

  2001


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta


  2000

  1999


  Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
  1998  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


  1997
  Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow  1996


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  1995

  1994