prof. dr hab. Anna Bondaruk
profesor - Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: anna.bondaruk_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7718-2960