Andrzej Podraza

Współpraca transatlantycka. Aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne
[Transatlantic cooperation. Political, economic and social aspects]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski, Beata Piskorska, Andrzej Podraza