Andrzej Podraza

Druga nagroda Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej za książkę "Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy Środkowej i Wschodniej" wydaną w 1996 r.

Nagroda krajowa