Andrzej Podraza

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa politologiczna i prawna
[Cyberterrorism as a threat in the 21st centur: the prospect of political science and legal]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2013
Redaktorzy: Paweł Potakowski, Krzysztof Wiak