Andrzej Podraza

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: Unia Europejska potęgą militarną?
[Common Foreign and Security Policy: the European Union a military power?]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2001
Tytuł publikacji: Traktat Nicejski
Redaktorzy: Andrzej Podraza
Strony od-do: 131-171