Andrzej Podraza

Rada Naukowa Serii Człowiek-Społeczeństwo-Państwo w Wydawnictwie Adam Marszałek
[The Scientific Council of the Series Man-Society-State of the Publishing House of Adam Marszalek]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej