Andrzej Podraza

Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia
[Polish Presidency of the Council in the European Union - opportunities and threats]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu