Andrzej Podraza

Unia Europejska jako aktor międzynarodowy po Traktacie Lizbońskim
[The European Union as an international actor after the Lisbon Treaty]

Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym

Miejsce: Katedra Europeistyki, Uniwersytet Warszawski