Andrzej Podraza

Członek komitetu redakcyjnego
[Member of the editorial committee]

Członkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma naukowego

Czasopismo: Roczniki Nauk Społecznych, zeszyt 1: Socjologia, Katolicka nauka społeczna, politologia (ISSN: 0137-4176)