Andrzej Podraza

PTSM – Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych
[The Polish Association of International Studies Association]

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym