Andrzej Podraza

Trafność neofunkcjonalizmu w wyjaśnianiu początków i współcześności integracji europejskiej
[The relevance of neofunctionalism in explaining European integration in its origins and today]

Recenzja artykułu naukowego