Andrzej Podraza

Thierry de Montbrial, Działanie i system świata, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011, ss. 518
[Thierry de Montbrial, Action and the world system, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2011, ss. 518]

Recenzja naukowa w czasopiśmie

Czasopismo: Roczniki Nauk Społecznych (ISSN: 0137-4176)
Rok wydania: 2012
Strony od-do: s. 153-158