Andrzej Podraza

Polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro – możliwość zróżnicowania integracji w ramach Unii Europejskiej
[The political consequences of the crisis in the Eurozone - the possibility of differentiated integration in the European Union]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Przyczyny i polityczne konsekwencje kryzysu w strefie euro; Lublin, 11.06.2012
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II