Andrzej Podraza

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna
[CYBERTERRORSIM AS A THREAT OF THE 21ST CENTURY: THE LEGAL AND POLITICAL PERSPECTIVE]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna; 15.03.2012
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II