Andrzej Podraza

Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
[Polish Presidency of the Council in the European Union - opportunities and threats]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Priorytety, cele, szanse i zagrożenia; Poznań, 8.06.2011
Miejsce: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu