Andrzej Podraza

Problem wielopoziomowego zarządzania w ramach Unii Europejskiej
[The problem of multi-level governance in the European Union]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Przeszłość i teraźniejszość; Lublin, 16.10.2012
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II