Andrzej Podraza

Unilateralizm czy multilateralizm: analiza porównawcza strategii globalnych USA i Unii Europejskiej
[Unilateralism or multilateralism: a comparative analysis of the global strategy of the United States and the European Union]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polityka USA wobec Europy w kontekście wyborów prezydenckich: kontynuacja czy zmiana?
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II