Andrzej Podraza

Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku
[Cyberterrorism as a growing threat to international security in the twenty-first century]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna; Lublin, 15.03.2012
Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II