Andrzej Podraza

Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku: perspektywa prawna i politologiczna
[CYBERTERRORSIM AS A THREAT OF THE 21ST CENTURY: THE LEGAL AND POLITICAL PERSPECTIVE]

Organizacja konferencji międzynarodowej

Miejsce: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II