Andrzej Podraza

Globalna i regionalna rozgrywka pandemią COVID- 19
[Global and regional play of the COVID-19 pandemic ]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Bydgoszcz/online
Nazwa jednostki: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz oraz m. in, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II