Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i Unii Europejskiej w XXI wieku: wymiar geopolityczny
[Energy security of Poland and the European Union in the 21st century: geopolitical dimension ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: IV Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywy rozwoju”
Miejsce: Rzeszów
Nazwa jednostki: : Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza