Andrzej Podraza

Oblicza intelektualne Europy Środkowej i Wschodniej
[Intellectual faces of Central and Eastern Europe ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Kongres Dwóch Unii
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Urząd Miasta Lublin, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie