Andrzej Podraza

Implikacje wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego dla Polski
[Implications of the election results to the European Parliament for Poland ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Polska w Unii Europejskiej po wyborach do Parlamentu Europejskiego
Miejsce: Kielce
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach