Andrzej Podraza

Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej: wymiar polityczny
[Transformations in Central and Eastern Europe: the political dimension ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Transformacje w Europie Środkowej i Wschodniej
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Instytut Europy Środkowej w Lublinie, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie