Andrzej Podraza

Europa Środkowa i Wschodnia jako przestrzeń geopolityczna
[Central and Eastern Europe as a geopolitical space ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: In varietate concordia - różnić się w zgodzie. Interdyscyplinarna konferencja naukowa i międzynarodowa sesja studencko-doktorancka z okazji 450-lecia Unii Lubelskiej
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II