Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo globalne w czasach pandemii
[Global security in times of pandemic ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Problemy i wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zglobalizowanym środowisku międzynarodowym
Miejsce: Lublin/online
Nazwa jednostki: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL