Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście neoimperialnej polityki Rosji oraz współpracy europejskiej i transatlantyckiej: Polska jako hub gazowy
[Poland's energy security in the context of Russia's neo-imperial policy and European and transatlantic cooperation: Poland as a gas hub ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: V Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”
Miejsce: Rzeszów/online
Nazwa jednostki: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza