Andrzej Podraza

Teoretyczne koncepcje reformy ustrojowej Unii Europejskiej - ujęcie międzyrządowe
[Theoretical concepts of the systemic reform of the European Union - an intergovernmental approach ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Perspektywy reformy ustrojowej Unii Europejskiej
Miejsce: Warszawa/online
Nazwa jednostki: Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, Katedra Prawa i Instytucji Unii Europejskiej