Andrzej Podraza

Nord Stream 2 a bezpieczeństwo obszaru euroatlantyckiego
[Nord Stream 2 and the security of the Euro-Atlantic area ]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju” 2021
Miejsce: Rzeszów/online
Nazwa jednostki: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza