Andrzej Podraza

Nowy porządek globalny a relatywny spadek znaczenia Stanów Zjednoczonych w XXI wieku
[The New Global Order and the Relative Decline of the Importance of the United States in the 21st Century]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2020
Tytuł publikacji: Logos i ethos w polityce : księga jubileuszowa profesora Stanisława Wójcika
Redaktorzy: Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński
Strony od-do: 621-635