Andrzej Podraza

Polska - Unia Europejska - Świat w perspektywie
[Poland - European Union - A world in perspective]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Rzeczpospolita Polska 1918-2018: historia, geopolityka, bezpieczeństwo
Miejsce: Lublin