Andrzej Podraza

Skuteczność i dylematy Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej. Normatywny czy realistyczny konflikt z Rosją o wspólne sąsiedztwo?
[Effectiveness and dilemmas of the Eastern Partnership of the European Union. Normative or realistic conflict with Russia for a common neighborhood?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Unia Europejska i Partnerstwo Wschodnie: osiągnięcia i perspektywy rozwojowe
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Szkoła Główna Handlowa