Andrzej Podraza

Geopolityka a bezpieczeństwo energetyczne w kontekście stworzenia w Polsce hubu gazowego dla Europy
[Geopolitics and energy security in the context of creating a gas hub for Europe in Poland]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Państwo w czasach zmiany
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych; Komitet Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk; Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie