Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo europejskie w erze zawirowań transatlantyckich
[ European security in the era of transatlantic turmoil]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Nowe wymiary bezpieczeństwa europejskiego w XXI w. Aspekty polityczno-wojskowe, gospodarcze i społeczne
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu