Andrzej Podraza

Polska jako hub gazowy w kontekście współpracy regionalnej w Europie
[Poland as a gas hub in the context of regional cooperation in Europe]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju"
Miejsce: Rzeszów