Andrzej Podraza

Problemy i zagrożenia a rozwój koncepcji bezpieczeństwa energetycznego
[Problems and threats and the development of the energy security concept]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2018
Tytuł publikacji: Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy
Redaktorzy: Jarosław Gryz, Andrzej Podraza, Mariusz Ruszel
Strony od-do: 46-68