Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo energetyczne. Koncepcje, wyzwania, interesy
[Energy security. Concepts, challenges, interests]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Warszawa
Rok wydania: 2018
Redaktorzy: Jarosław Gryz, Mariusz Ruszel