Andrzej Podraza

PANEL FB7 – Regionalna hegemonia i przywództwo mocarstw. Część II
[PANEL FB7 - Regional hegemony and leadership of the great powers. Part II]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VII Konwencja PTSM (Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych). Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego