Andrzej Podraza

Bezpieczeństwo energetyczne Europy w międzynarodowym systemie zarządzania energią. Perspektywa europejska czy globalna?
[Europe's energy security in the international energy management system. A European or global perspective?]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: VII Konwencja PTSM (Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych). Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w perspektywie nauki o stosunkach międzynarodowych
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego