Andrzej Podraza

Idea Europy a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera
[The idea of Europe and the challenges of the contemporary times: The European Union 60 years after the Treaty of Rome and 50 years after the death of Konrad Adenauer]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Idea Europy a wyzwania współczesności: Unia Europejska w 60 lat po podpisaniu Traktatu Rzymskiego i w 50 lat po śmierci Konrada Adenauera
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Stosunków Międzynarodowych KUL, Fundacja Konrada Adenauera w Polsce