Andrzej Podraza

Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa
[The EU’s international policy vs. the instability of the southern and eastern neighbourhood]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Rocznik Integracji Europejskiej (ISSN: 1899-6256)
Współautorzy: Tomasz Stępniewski
Rok wydania: 2017
Tom: 11
Strony od-do: 29-42
Streszczenie: Unia Europejska boryka się z licznymi kryzysami o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym, które mogą wpłynąć na jej funkcjonowanie w przyszłości. Ich skutki mogą podważyć obecny model integracji i doprowadzić nawet do znaczącej transformacji UE oraz wpłynąć na jej międzynarodową pozycję. U podstaw obecnych kryzysów leżą poważne różnice zdań po-między państwami członkowskimi co do radzenia sobie z wyzwaniami tak wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi stojącymi przed Unią Europejską. Do najważniejszych można zaliczyć kryzys w strefie euro, stosunek do uchodźców i migrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki oraz zróżnicowane podejście do Rosji w związku z aneksją Krymu i konfliktem we wschodniej Ukrainie. Wszystkie one są ilustracją głębokich podziałów nie tylko pomiędzy państwami członkowski-mi, ale również w ramach poszczególnych państw.
Słowa kluczowe: Unia Europejska, międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej, wschodnie sąsiedztwo, południowe sąsiedztwo
DOI: 10.14746/rie.2017.11.8Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Andrzej Podraza and Tomasz Stępniewski",
title = "Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa",
journal = "Rocznik Integracji Europejskiej",
year = "2017",
pages = "29-42"
}

Cytowanie w formacie APA:
Podraza, A. and Tomasz Stępniewski(2017). Międzynarodowa pozycja Unii Europejskiej w warunkach niestabilności południowego i wschodniego sąsiedztwa. Rocznik Integracji Europejskiej, 29-42.