Andrzej Podraza

Polska wobec wyzwań globalizacji i integracji gospodarczej i politycznej w XXI wieku
[Poland towards the challenges of globalization and economic and political integration in the 21st century]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: FORUM EKSPORTU 2017: Polski eksport w gospodarce globalnej
Miejsce: Lublin